Wybrane projekty badawcze

613/C. S4-4/93. Prognoza dynamiki czasowej i przestrzennej zanieczyszczenia powietrza w Rabce i jej wpływ na choroby układu oddechowego u dzieci na tle gazyfikacji miasta i warunków meteorologicznych. (1992-1994). Kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński.

Wageningen. Effect of short-term changes in Urban air pollution on the respiratory health of children with chronic respiratory symptoms. Wykonawca projektu Prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński.

0287/83/94/07. Wpływ wód zanieczyszczonych na ekosystemy wodne stawów rybnych. Wykonawca projektu Prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński.

5 PO6H 011 12. Zmiany klimatu lokalnego wywołane powstaniem Zbiornika Czorsztyńskiego i ich wpływ na zagrożenie obiektów zabytkowych. Kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński.

5 PO6H 027 16. Mikroklimat zabytkowego kościoła w Dębnie Podhalańskim, zlokalizowanym w strefie zbiornika Czorsztyńskiego. Kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Janusz Miczyński (grant promotorski).

6 PO4G 001 21 Charakterystyka mikroklimatyczna i mikrobiologiczna komór sanatoryjnych w Kopalni Soli w Bochni i Wieliczce. (2001-2002). Wykonawca projektu dr inż. Jakub Wojkowski.

3 PO6S 080 23 Zmienność opadów atmosferycznych na obszarze Polski w kontekście występuj±cych zaburzeń ekologicznych i gospodarczych. (2002-2003). Wykonawca projektu mgr inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek.

N306 044 32/3178. Współczesne zmiany środowiska przyrodniczego w różnych warunkach topoklimatycznych Wyżyny Krakowskiej na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN). (2007-2010). Wykonawca projektu dr inż. Jakub Wojkowski.

Weryfikacja rolniczo klimatycznych rejonizacji Polski w świetle współczesnych zmian klimatu. Projekt realizowany z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego AR w Krakowie. Okres realizacji I-V 2007. Wykonawca projektu dr inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek.

Warunki pluwiotermiczne w Polsce a aspekcie współczesnych zmian klimatu i ich konsekwencje dla gospodarki wodnej i rolnictwa. Projekt realizowany z Rektorskiego Funduszu Stypendialnego UR w Krakowie. Okres realizacji I-V 2012. Wykonawca projektu dr inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek.

6 P04G 022 03. Ekologiczne podstawy kształtowania na wpół naturalnych ekosystemów ł±kowych Babiogórskiego Parku Narodowego. (1995-1996). Kierownik projektu dr inż. Jan Zarzycki.

BIC 15 CT 98 0334. Haelth Risk of Haevy Metals In the Ford chain of Industrial Areas in Central and Eastern Europe — Evaluation of the Current Status. (1998-2003). Kierownik projektu Prof. dr hab. Józef Curzydło.

6 P04G 064 21. Dynamika i zróżnicowanie przestrzenne temperatury podczas wypalania nieleśnych zbiorowisk roślinnych. (2001-2002). Kierownik projektu dr inż. Jan Zarzycki.

5 PO6H 075 19. Czynniki wpływaj±ce na erozję i depozycję w korytach rzecznych materiału erodowanego oraz skład chemiczny wód w wybranych potokach górskich. (2001-2003). Kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Czesław Lipski.

3 PO4G 099 22. Kompleksowe badania łańcucha troficznego: ołowiu, kadmu, chromu i cynku w glebie, wodzie, roślinach, zwierzętach i ludziach w rejonach zanieczyszczonych i oddalonych od ośrodków przemysłowych. (2002-2005). Kierownik projektu Prof. dr hab. Józef Curzydło.

3 P04G 109 25. Wpływ infrastruktury na świat dzikich zwierz±t i sposoby niwelowania ujemnych skutków budowy autostrad w Polsce i Europie. (2003-2006). Kierownik projektu Prof. dr hab. Józef Curzydło (grant promotorski).

2 PO6S 075 26. Określenie czynników przyrodniczych warunkuj±cych występowanie użytków ekologicznych w wybranych jednostkach fizjograficznych Wyżyny Małopolskiej. (2004-2007). Kierownik projektu dr hab. inż. Andrzej Misztal.

2 PO4G 051 24. Wpływ użytkowania małych zlewni górskich na występowanie i natężenie erozji wodnej. (2004-2007). Kierownik projektu Prof. dr hab. inż. Czesław Lipski.

2 P06S 012 28. Bioróżnorodność użytków zielonych w paśmie Radziejowej (Beskid S±decki) na tle najważniejszych czynników siedliskowych i gospodarczych oraz możliwości jej kształtowania. (2005-2008). Kierownik projektu dr inż. Jan Zarzycki.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK