Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów


XXXVII OGÓLNOPOLSKI ZJAZD AGROMETEOROLOGÓW I KLIMATOLOGÓW
Kraków 14-16 września 2015

W dniach 14-16 września 2015 r. odbył się w Krakowie kolejny XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów pod hasłem "Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko — rozwój — innowacyjność)". Tegoroczny zjazd zorganizowała Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zjazd połączony był z Jubileuszem pracy naukowej Prof. Janusza Miczyńskiego — kierownika Katedry w latach 2009-2014. W zjeździe wzięło udział 70 osób reprezentujących krajowe ośrodki akademickie kształcące w dziedzinach nauk rolniczych oraz ośrodki naukowo-badawcze prowadzące badania rolniczo-klimatyczne i pokrewne. Obecni byli także goście zagraniczni oraz Rodzina Jubilata.

Obrady rozpoczęła uroczysta sesja jubileuszowa prowadzona przez Kierownika Katedry dr hab. inż. Agnieszkę Ziernicką-Wojtaszek. Otworzyli ją Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Prof. Włodzimierz Sady i Dziekan Wydziału Prof. Krzysztof Ostrowski, którzy podkreślili zasługi Jubilata dla rozwoju Uczelni i Wydziału w dziedzinie ochrony powietrza i złożyli stosowne życzenia. Sylwetkę Jubilata przybliżył dr inż. Jan Kołodziej. Na zakończenie sesji jubileuszowej uczestnicy zjazdu, pracownicy macierzystej Katedry, a także przedstawiciele wszystkich katedr Wydziału i Katedr Meteorologii polskich ośrodków akademickich, licznie przybyli przedstawiciele organizacji naukowych, z którymi współpracował Jubilat, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, gdzie Jubilat prowadził badania, byli członkowie Międzyuczelnianego Koła Naukowego Ochrony Środowiska, które Jubilat przez wiele lat prowadził, a także Rodzina złożyli Jubilatowi gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w pracy naukowej i powodzenia w życiu osobistym. Wykład Inauguracyjny na temat "Agrometeorologia: przeszłość — teraźniejszość — przyszłość" wygłosił Prof. Józef Kołodziej.

XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów
Galeria fotografii — [więcej]

Zgłoszono 84 doniesienia zaprezentowane na sesjach referatowych i posterowych po południu pierwszego dnia i w drugim dniu obrad. Ich tematyka obejmowała następujące problemy badawcze: Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, bioindykacja zanieczyszczeń, zależność stężeń zanieczyszczeń od elementów meteorologicznych i typów cyrkulacji — 11 doniesień; Problemy klasycznej meteorologii i klimatologii — 8 doniesień; Współczesne zmiany klimatu z problemami: monitoring strumieni gazów szklarniowych w różnych ekosystemach, obserwowane zmiany zasobów termicznych, scenariusze zmian klimatu, niedobory i nadmiary opadów, susze oraz warunki meteorologiczne wegetacji roślin uprawnych w nowych realiach klimatycznych — 24 doniesienia; Meteorologia i klimatologia stosowana z tematyką taką jak: agrometeorologia, meteorologia leśna, biometeorologia, klimatyczne uwarunkowania turystyki, skażenia gleb, roślin i osadów dennych metalami ciężkimi — 25 doniesień; Fenologia i zagadnienia ekologiczno-klimatyczne — 16 doniesień.

Obrady wykazały, że agrometeorologia i meteorologia stosowana rozwija się w dużej mierze przez fakt, że kadry z tej branży w coraz większym stopniu zasilają badacze z różnorodnym wykształceniem: rolniczym, biologicznym, geograficznym, hydrologicznym, matematycznym, fizycznym, chemicznym, turystycznym, medycznym czy planistycznym.

Po zamknięciu obrad uczestnicy zjazdu wzięli udział w wycieczce po Krakowie, a w dniu następnym w sesji terenowej na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego.

dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek, mgr inż. Zbigniew Zuśka


Do pobrania
Sprawozdanie — [pobierz]

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK