Wykaz przedmiotów Katedry

Ankieta "Świadomość ekologiczna studentów"
Link do ankiety: [Ankieta]


1. Agrometeorologia
2. Bioindykacja
3. Bioklimatologia
4. Biologia i ekologia
5. Bioremediacja
6. Contemporary climate change
7. Ekologia
8. Ekologia środowiska wodnego
9. Ekologia z botaniką
10. Ekologiczne i gospodarcze skutki współczesnych zmian klimatu
11. Ekosystemy wodne
12. Ekspertyzy ekologiczne
13. Funkcjonowanie ekosystemów
14. Geograficzne systemy informacji przestrzennej
15. Gospodarcze skutki współczesnych zmian klimatu
16. Gospodarka odpadami
17. Infrastruktura i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
18. Infrastruktura techniczna - odszkodowania i wynagrodzenia
19. Inżynieria pogody i klimatu
20. Klimat Karpat
21. Klimatologia planistyczna
22. Klimatyczne uwarunkowania rozwoju ziem górskich
23. Konwencja klimatyczna handel emisjami
24. Meteorologia i klimatologia
25. Meteorologiczne zagrożenia środowiska
26. Metody oceny uwarunkowań rozwoju agroturystyki
27. Modelowanie procesów w środowisku
28. Monitoring środowiska
29. Ocena przydatności środowiska dla agroturystyki
30. Ochrona powietrza
31. Ochrona środowiska
32. Podstawy ochrony środowiska
33. Podstawy rolnictwa i leśnictwa
34. Rolnicze i leśne podstawy inżynierii środowiska
35. Rolnicze zagospodarowanie terenów zdegradowanych
36. Technologie GIS w szacowaniu zasobów odnawialnych Ľródeł energii
37. Teledetekcja w inżynierii środowiska
38. Waloryzacja obszarów wiejskich
39. Współczesne zmiany klimatu
40. Wykorzystanie zieleni w planowaniu miast
41. Wykorzystanie odpadów w rolnictwie
42. Zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój
43. Zanieczyszczenia obszarowe
44. Zarys rolnictwa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK