Seminaria i konferencje

Wpływ Huty im. Tadeusza Sendzimira na środowisko przyrodniczo-rolnicze.
Kraków, 13 czerwiec 1991. Referaty opublikowane w Biuletynie regionalnym Zakładu Upowszechniania Postępu nr 295. Wyd. AR Kraków, 1991 r.

Rola użytków zielonych i zadrzewień w ochronie środowiska rolniczego.
Kraków-Jaworki, 21-22 październik 1999.
Referaty opublikowane w formie materiałów konferencyjnych
"Rola użytków zielonych i zadrzewień w ochronie środowiska rolniczego", Wyd. AR Kraków, 1999 r.

Produkcja i wykorzystanie kompostów z terenu miasta Krakowa.
Kraków marzec 2001 rok. Referaty opublikowane w formie materiałów konferencyjnych
"Produkcja i wykorzystanie kompostów z terenu miasta Krakowa",
Wyd. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2001 r.

Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze.
Kraków 10 październik 2002 rok. Referaty opublikowane w formie materiałów konferencyjnych
"Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze", Wyd. AR Kraków, 2002 r.

Rola czynników ekologicznych w kształtowaniu środowiska dla potrzeb zrównoważonego rozwoju.
Czorsztyn-Niedzica 24-25 września 2004 roku.
Materiały z konferencji opublikowane w Zesz. Nauk. AR ser. Inżynieria Środowiska z. 25.

Environment and agriculture-organic forming,
environmental protection and sustainable development of rural areas.

Mistelbach Austria 13-17 czerwca 2005 rok (współorganizator).
Materiały z konferencji opublikowane w Prace z Zakresu Nauk Rolniczych PTPN. T. 99.

Użytki ekologiczne — występowanie i rola w środowisku.
Miechów 29-30 czerwca 2006 roku. Materiały z konferencji opublikowane w Zesz. Nauk. AR ser. Inżynieria Środowiska z. 27.

Ekologiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Dobczyce 28-29 września 2006 roku.
Materiały z konferencji opublikowane w Zesz. Nauk. AR ser. Inżynieria Środowiska z. 27.

Meteorologia i klimatologia w kształtowaniu środowiska wiejskiego.
Kraków 25-26 czerwca 2003 roku. XXX Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów. Materiały z konferencji opublikowane w Acta Agrophysica, 2004, 3(2).

Meteorologia i klimatologia w wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich.
Kraków 29-30 czerwca 2006 roku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu pracy naukowej prof. Barbary Olechnowicz-Bobrowskiej. Materiały z konferencji opublikowane w Acta Agrophysica, 2007, 9(3).

Współczesne problemy meteorologii i klimatologii stosowanej (środowisko — rozwój — innowacyjność).
Kraków 14-16 września 2015 roku. XXXVII Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów połączony z Jubileuszem pracy naukowej Prof. Janusza Miczyńskiego.

Klimat, Środowisko, Gospodarka, Społeczeństwo. 
Kraków 28-29 września 2020 r. XXXIX Międzynarodowa Konferencja Agrometeorologów i Klimatologów.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 41 65
12 633 11 70
wisig[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wisig

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK